Termes i Condicions de venta2022-06-25T11:22:07+02:00

TERMES I CONDICIONS DE VENTA

 1. No s’accepta la DEVOLUCIÓ ni ANUL·LACIÓ de cap comanda.
 2. El material que està disponible a Creixell (en estock) es podrà tornar en un plaç màxim de 2 setmanes, sempre i quan estigui en perfectes condicions d’embalatge i producte.
 3. Igualment serà imprescindible presentar la FACTURA o TÍQUET DE COMPRA.
 4. Per demanar recanvis d’articles és imprescindible presentar la FACTURA o TÍQUET DE COMPRA per identificar l’article.
 5. Agraïm confirmin les mides i models amb el constructor abans de formalitzar la comanda. Les fàbriques no accepten DEVOLUCIONS NI CANVIS.
 6. Els materials es revisen abans de sortir de Creixell. NO S’ACCEPTARÀ CAP RECLAMACIÓ.
 7. Degut a la inestabilitat dels mercats, patim increment de preus constantment, pel que si abans d’acceptar el pressupost hi ha increment de tarifes, s’haurà d’actualitzar el pressupost. És imprescindible firmar el pressupost per tal de formalitzar la comanda i tancar el preu.
 8. Amb l’acceptació del pressupost es farà el lliurament a compte del 50% del TOTAL DE LA COMANDA. La resta es liquidarà quan el material arribi al magatzem. ATENCIÓ: el lliurament a compte es descomptarà amb l’ultima entrega de material. Si l’industrial ÉS CLIENT DE CREIXELL es farà un albarà i no serà necessària l’entrega a compte.
 9. CREIXELL no es RESPONSABILITZA de les possibles variacions del to que pugui haver-hi en el material ceràmic respecte a la mostra exposada a la botiga.
Condicions de venta de Creixell2023-07-19T10:06:56+02:00

Com confirmo una comanda?

Per la confirmació d’una Oferta/Comanda s’haurà d’abonar la quantitat del 50% del total. La resta de l’import s’haurà d’abonar tan bon punt arribi el material al nostre magatzem i abans de l’entrega de materials, excepte en els casos de Cuines i materials en els que hi hagi muntatge, que es farà l’abonament del 100%. Per aquelles comandes inferiors a 300€, s’haurà de fer l’abonament del 100% de la comanda a l’hora de realitzar l’encàrrec per part del client.

Serà imprescindible la signatura del pressupost per a confirmar la comanda.

*En el procés de preparació de la comanda, el fabricant, sense previ avís, pot fer canvis en l’embalatge del material cap a caixes tancades i pot fer variar lleugerament del pressupost a la factura. En tot moment es facturarà i servirà la quantitat embalada i en cap moment podrà ser motiu de queixa, devolució o responsabilitat de Creixell.

Què passa si no hi ha material a fabrica?

Degut a la situació excepcional derivada de la crisis energètica i subministra de matèries primeres en la que ens trobem actualment, el preu de les línies de qualsevol producte ceràmic serà vigent en el moment de la càrrega del material en funció de la data i disponibilitat del mateix:

 • En el cas que el material de l’oferta estigui disponible en estoc per part del fabricant s’aplicarà el preu vigent en el moment en que es signi el pressupost.
 • En cas que el material no estigui disponible en estoc per part del fabricant i/o el client sol·liciti una data d’entrega posterior a la comanda, el preu de la comanda haurà de ser consensuat uns dies abans de la càrrega, en funció de la tarifa vigent en aquell moment. El preu final de la comanda serà confirmada per el nostre equip i se’ls informarà de manera oficial per Mail, per al seu OK definitiu.

Es pot fer la devolució del material demanat a fabrica?

Un cop confirmada l’oferta/comanda no s’admetran cancel·lacions ni devolucions, exceptuant productes defectuosos que seran coberts per la seva garantia. Tots els nostres productes tenen una garantia de 2 anys excepte la maquinaria d’Hosteleria que la garantia és de 1 any, sempre i quan l’ús, cura, neteja i manteniment del producte per part del client sigui la correcte.

Els productes d’estoc al magatzem es poden tornar en un plaç màxim de 2 setmanes sempre que l’embalatge i producte estiguin en perfectes condicions i presentant la factura.

Em podeu portar el material a casa?

El mobiliari contractat amb instal·lació s’entregarà al domicili del client sempre que sigui possible realitzar-ho per mitjans naturals.

Si l’entrega dels materials contractats amb la instal·lació requereix de la utilització de mitjans auxiliars (grues, andamis, politges…) aquests costos seran de compte exclusiva del client, amb previ pressupost i acceptació del mateix client.

El material ceràmic, sanitari i que no tingui instal·lació es subministrarà a peu del camió. Si està interessat que el material ceràmic i sanitari sigui entregat dins del domicili, pot contractar addicionalment aquest servei. Per a aquest servei addicional, s’ha de consultar prèviament amb el seu comercial per fer la valoració.

 Quan puc fer la reclamació si hi ha alguna incidència?

El material s’ha de revisar en el moment de l’entrega i notificar a Creixell qualsevol incidència durant les 24 hores següents.

Passat aquest plaç no s’atendrà cap reclamació ja sigui per pèrdua, ruptura o deteriorament del material. En cap cas s’acceptaran reclamacions sobre materials instal·lats, excepte material en garantia.

 Em podeu confirmar la data d’entrega?

La data d’entrega dels materials és aproximada, podent variar per raons logístiques o del proveïdor i sense que en cap cas aquesta variació pugui ser motiu d’anul·lació de comanda, ni ser motiu per a posar una reclamació per danys.

Si transcorreguts 60 dies hàbils des de que els materials estan al magatzem de Creixell, no s’ha produït l’entrega per causes alienes a Creixell, es procedirà a la facturació i cobrament de les quantitats pendents per part del client.

Així mateix, si transcorreguts 90 dies des de l’entrada al magatzem de Creixell, ens reservem el dret de facturar al client en concepte d’emmagatzematge, la suma de 120€/m3 per cada mes que transcorri fins l’entrega definitiva dels materials.

Si m’he equivocat en la medició i he demanat de més, puc tornar el material?

Les quantitats unitàries de cada un dels materials que configuren la comanda es corresponen amb la medició aportada per el client.

Creixell declina qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la coincidència de les quantitats unitàries de la comanda amb la veritable necessitat del client, encara que s’hagi sol·licitat opinió a Creixell sobre la quantitat aconsellable de material a demanar.

Per vendes de Cuines i Parquet instal·lat, Creixell sí que es responsabilitza de les medicions i instal·lacions.

Si m’he equivocat en la medició i he demanat de menys, què pot passar?

En els materials naturals (marbre, vidre, fusta, ceràmica…) i els materials artesanals, els tons i calibres seran aproximats, podent diferir de les mostres existents a Creixell.

Si hi ha danys en el material, qui se’n fa responsable?

Creixell no es farà responsable dels possibles danys causats per la manipulació o la intervenció per terceres persones alienes a la seva organització, ni per defectes causats per la negligència dels instal·ladors aliens a Creixell. El material es revisa tan arribar al magatzem com abans de sortir, és responsabilitat del client de repassar els articles abans de sortir del nostre magatzem.

La posta en marxa dels electrodomèstics i la seva garantia dependrà exclusivament del fabricant, no sent responsabilitat de Creixell l’atenció facilitada pels serveis tècnics respectius aliens a la seva organització, demores o costos dels mateixos si n’hi haguessin. Creixell com a distribuïdor haurà de traslladar les queixes i reclamacions al fabricant.

El pressupost inclou la seva instal·lació?

La present oferta/comanda exclou la execució d’obres i/o treballs previs i necessaris en materia de lampisteria, electricitat, paleteria, conduccions… requerides per l’adequat muntatge i instal·lació d’electrodomèstics o altres materials de la present oferta/comanda.

El pressupost inclou la seva instal·lació?

La present oferta/comanda exclou la execució d’obres i/o treballs previs i necessaris en materia de lampisteria, electricitat, paleteria, conduccions… requerides per l’adequat muntatge i instal·lació d’electrodomèstics o altres materials de la present oferta/comanda.

Go to Top