Proveïdors sostenibles

azteca
todagres
apavisa
mobalco

Compromís amb l’Empordà

Tenir cura del planeta, ser sostenibles, ajudar els que més ho necessiten, donar suport al desenvolupament sociocultural i educar en valors. Creixell ha reafirmat el seu compromís de retornar-li a la societat part del que la societat li ha donat a elles. Les diferents iniciatives ens situen com a referents de la responsabilitat social corporativa en el sector de la construcció.

Dimensió Ambiental i Eficiència energètica

La dimensió ambiental a les empreses de el sector de la construcció és una de les variables més controlades dins dels processos productius, ja que té implicacions a nivell intern (pròpia gestió d’operacions) i extern (de relacions amb el mercat). La principal variable d’aquesta dimensió és la de l’eficiència energètica. Per aquest motiu oferim els millors productes i articles que afavoriran la teva eficiència energètica i que s’han fabricat seguint els controls de qualitat més estrictes.

Construcció pròpia Sostenible

 • La ubicació: tenim una bona connexió a les xarxes viàries i unes distàncies curtes fins als centres de treball, sota el prisma de la sostenibilitat, amb
  una especial rellevància per al consum de recursos i la qualitat de vida per a l’usuari.
 • L’estructura de l’edifici és flexible en ús i apta per al futur.
 • Naturalesa i qualitat dels materials que tenim per a la construcció i en les instal·lacions.
 • L’eficiència energètica de l’edificació utilitzant energies renovables.
 • La salut, el confort i la seguretat de l’edificació.

Residus de construcció

 • Potenciem la reutilització a través de l’ús de materials en altres obres de l’empresa o mitjançant bosses de subproductes.
 • Gestionem els residus i desfets sempre a través d’un gestor autoritzat que garanteix la seva correcta valorització.

Patrimoni natural, cultural i paisatgístic

Pel que fa a el patrimoni cultural i paisatgístic, l’Empordà és una comunitat especialment singular. La seva situació geogràfica al planeta, la proximitat al mediterrani i l’existència de les cales, la seva morfologia, els seus boscos i la seva gran diversitat biològica, configuren un paisatge únic i irrepetible. Ens comprometem a mantenir el respecte per aquest patrimoni paisatgístic.

Seguretat i Salut

 • L’acceptació de la prevenció en totes les activitats de l’empresa és primordial, aquest punt només s’assoleix implicant-nos a la direcció en totes les
  actuacions de PRL.
 • La promoció de la cultura de la prevenció i la seguretat, a través de programes i accions de prevenció entre el nostre personal, del desenvolupament d’avaluacions periòdiques dels riscos laborals i psicosocials als quals estan exposades les persones treballadores, i la formació contínua en matèria de
  PRL a tots els membres de la plantilla.
 • El seguiment dels bons resultats assolits en PRL i la comunicació a tots els seus grups d’interès a través dels diferents canals amb els que compta l’empresa, resultant d’especial interès vincular-los a la memòria de sostenibilitat.

Formació i capacitació professional

 • El desenvolupament de coneixements, habilitats i aptituds que ens ajudin a desenvolupar de forma més eficaç la nostra feina i ens possibilita executar noves funcions dins de l’empresa.
 • Adquirim competències transversals que ajuden a el personal de Creixell a créixer com a persones i com a professionals.

Cadena de Valor de l’empresa