Materials per a la construcció d’edificis de consum energètic gairebé nul o construcció Passivhaus

A Creixell volem apostar perquè els habitatges consumeixin menys energia, siguin de gran confort i a més respectuoses amb el medi ambient. Per aquest motiu us presentem a continuació una sèrie de productes que trobaràs en els magatzems de Creixell, perquè la teva construcció sigui de consum gairebé nul, i pugui a més certificar-se si es vol, amb el certificat alemany Passivhaus Girona.

Els principis d’una construcció Passivhaus

 • VENTILACIÓ CONTROLADA
  La ventilació mecànica controlada amb recuperació de calor és la solució idònia per a aprofitar l’aire interior per a escalfar (a l’hivern) o refredar (a l’estiu). Disposa a més d’uns filtres que redueixen el nivell de contaminants i milloren considerablement la qualitat d’aquest aire. Aquest sistema permet aconseguir un estalvi d’energia dels equips de climatització d’un 40%.
 • EXCEL·LENT AÏLLAMENT TÈRMIC
  Augment del gruix d’aïllament en parets , coberta i solera per a minimitzar les pèrdues de calor a l’hivern, i els guanys de calor a l’estiu. D’aquesta manera es redueix el consum energètic de calefacció i refrigeració.
 • FINESTRES I PORTES D’ALT AÏLLAMENT
  Una bona qualitat i correcta instal·lació de finestres és bàsic per a limitar al màxim la pèrdua energética, ja que les zones més febles de l’envolupant són les finestres.
 • ABSÈNCIA DE PONTS TÈRMICS
  Es tracta rigorosament les zones on es transmet més fàcilment la calor, evitant d’aquesta manera el consum energètic innecessari, i patologies degudes a la condensació.

Un edifici amb certificació Passive House o Passivhaus és una edificació de molt alta eficiència energètica de baix consum energètic (o nul) i que garanteix un excel·lent confort. Els principals criteris a seguir en una construcció Passivehouse són:

 • Gran aïllament tèrmic. S’optimitza l’envoltant tèrmica mitjançant un bon aïllament que serà beneficiós tant a l’hivern com a l’estiu: les façanes o parets exteriors, les cobertes i les soleres o forjats exteriors han de tenir una baixa transmitància tèrmica (U).
 • Finestres i portes d’altes prestacions. Els buits (fusteries i vidres) són el “punt feble” de la envoltant, per la qual cosa s’ha de posar molta atenció en les seves característiques en el projecte, en la seva correcta col·locació durant l’obra així com en les seves proteccions solars.
 • Absència de ponts tèrmics. La transmissió d’energia es dóna en continuïtat per tota la envoltant: façanes, cobertes i soleres i també es dóna en les cantonades, eixos, juntes, etc. per això s’analitza cada detall de la envoltant per garantir la seva correcta construcció.
 • Hermeticitat a l’aire. L’envoltant és el més hermètica possible cuidant el màxim l’execució de les juntes durant la construcció i s’assaja amb el denominat Blower Door test que garanteix la correcta execució de l’envoltant hermètica i eficient.
 • Ventilació mecànica amb recuperació de calor. Requereix ventilació mecànica amb recuperació de calor per a reaprofitar la temperatura de l’aire interior per preescalfar o refredar l’aire net entrant abans d’expulsar l’aire viciat a l’exterior.

Un cop aquests 5 criteris es compleixen, s’analitzen dos punts més:

S’analitzen les proteccions solars en funció de la situació de l’edifici, incorporant persianes, estores, porxos …

S’estudia que l’energia consumida sigui subministrada per fonts de Energies Renovables.

La característica fonamental d’aquest tipus d’edificis és el màxim rigor en el desenvolupament dels Projectes Executius (des del Avantprojecte, el Projecte Bàsic com el Projecte d’Execució) així com el màxim rigor en el desenvolupament de les Obres de Construcció.

Calibrik de Terreal

Tipologia constructiva

Aquest estàndard no suposa l’ús d’un tipus de producte, material o estil arquitectònic específic. El passivhaus admet QUALSEVOL TIPUS D’ ARQUITECTURA, fins i tot es pot aplicar a construccions per a qualsevol ús: habitatges, escoles, guarderies, poliesportius, esglésies, geriàtrics, oficines, piscines, entre d’altres.

Garantia

No és un sistema nou, és un estàndard més que provat i testejat, gestat a Alemanya el 1988 i que s’ha anat estenent per la resta del món. Hi ha habitatges construïts des de fa més de 25 anys funcionant i mantenint les seves condicions inicials. Espanya ja compta amb més de 80.000 m2 d’edificis passivhaus Girona construïts i certificats així com més de 230.000 m2 en projecte.

ELS BENEFICIS PER A LA SALUT D’UN HABITATGE PASSIVHAUS

Aïllament

L’ aïllament és un dels principis bàsics que cal complir per a totes les passivhaus. Un bon aïllament del nostre habitatge farà que la temperatura interior sigui confortable, mantenint la seva energia i evitant la presència dels ponts tèrmics que generen pèrdues evidents.

Les passivhaus, que estan completament aïllades, no només redueixen el consum de calefacció sinó que redueixen les possibilitats de patir canvis de temperatura, per la qual cosa evitarem els molestos refredats.

Addicionalment, un bon aïllament millorarà respecte a les construccions convencionals el soroll que entra en un habitatge, que generalment provoca l’augment de l’estrès, insomni, la falta de descans, els canvis d’humor, etc. Un habitatge passiu aconseguirà allunyar aquest tipus de problemes.

Qualitat de l’aire

Una altra qüestió innegociable de tota passivhaus és la garantia de la qualitat de l’aire. Un sistema de ventilació de qualitat aconseguirà l’expulsió dels contaminants de linterior de l’habitatge, a més d’evacuar el CO2 que generem les persones. Diferents estudis asseguren que els espais interiors solen estar fins a sis cops més contaminats que l’ambient exterior de les cases. Així doncs, la qualitat de l’aire de la llar serà més que òptima.

Un habitatge ventilat amb filtres d’aire, a més d’expulsar els agents contaminants i la pols, permetrà reduir els nivells de pols, àcars i pol·len que també poden afectar l’interior de les cases a la primavera. Aquest fet és especialment beneficiós per a aquelles persones que pateixen problemes d’al·lèrgia.

Humitats

Com que són habitatges completament hermètics i ventilats, una casa passiva ens ajudarà a dir adéu, de manera definitiva, a les molestes humitats, les quals poden empitjorar la nostra salut (a més de suposar un problema per a l’estètica o decoració a l’interior de l’immoble), patint asma, infeccions pulmonars o sinusitis, entre d’altres.

Aquestes humitats, especialment als habitatges orientats al nord, solen ser freqüents i comporten, a la llarga, un cost de manteniment extra a la llar.

Orientació

L’orientació és clau a les passivhaus Girona. El disseny bioclimàtic és té en compte a l’hora de construir aquests habitatges, fent un estudi previ del clima a la zona on es construirà l’habitatge i, per altra banda, analitzant l’exposició dels habitatges al sol, la pluja o la vegetació.

Per exemple, en una zona freda, l’habitatge tindrà més orientació al sol (per poder incrementar la temperatura durant els mesos més freds); mentre, en zones amb elevada pluviositat o vent, es faran servir materials que reforcin, més si és possible, la protecció de la llar davant d’humitats o possibles corrents d’aire que puguin afectar la nostra salut. En el cas del sol, a més, l’ideal serà aprofitar-ne la llum, cosa que comportarà importants estalvis energètics en el futur.

PASSIVHAUS ÉS IGUAL A BENESTAR I SALUT

En resum, viure en una llar que a més de ser del nostre gust estètic sigui confortable, saludable i eficient serà sinònim de qualitat de vida. Un habitatge passivhaus ofereix enormes avantatges, per la qual cosa no ho has de pensar dues vegades. Buscar un arquitecte amb certificació Passivhaus Girona, per construir el teu habitatge eficient i saludable. Reduiràs el consum energètic i, també, possibles patologies o malalties.

passivhaus girona

Us podem ajudar?

  Accepto la política de privacitat